Način pohrane i obrade osobnih podataka u Remaris sustavima

Uvjeti korištenja Remaris aplikacija

Sve Remaris aplikacije isključivo su vlasništvo tvrtke Integrirani poslovni sustavi d.o.o., OIB: 66238130370.

Opći uvjeti korištenja Remaris aplikacija definirani su na https://bitbyte.hr/nacin-pohrane-i-obrade-osobnih-podataka-u-remaris-sustavima

Vlasništvo nad podacima

Svi podaci koji se nalaze u pojedinačnoj instanci Remaris aplikacija su isključivo vlasništvo pravnog subjekta koji je ugovorom definirao svoj odnos s Integriranim poslovnim sustavima d.o.o. (u daljem tekstu Kupac)

Pristup podacima
Korisnički pristup podacima

Pristup podacima koje se nalaze u vašoj instanci Remaris aplikacije ograničena je opsegom i pod specifičnostima isključivo korisnicima za koje je ovlašteni predstavnik Kupca pismeno zatražio od Integriranih poslovnih sustava d.o.o..

Na pismeni upit ovlaštenog predstavnika Kupca, Integrirani Poslovni sustavi d.o.o. će podatke o korisnicima, zajedno s detaljnim pravima pristupa za svakog, dostaviti e-mailom kupcu unutar 24 sata po primitku autoriziranog zahtjeva.

Administratorski pristup podacima

Minimalan broj djelatnika Integriranih poslovnih sustava ima pristup podacima zbog razloga podrške i administracije. Svaki djelatnik s pristupom podacima upoznat je s uvjetima uvida u podatke, pravilima o zaštiti osobnih podataka te ima potpisan sporazum o povjerljivosti podataka (NDA) s tvrtkom Integrirani poslovni sustavi d.o.o.

Pohrana podataka

Podaci se pohranjuju na poslužiteljima tvrtke Integrirani poslovni sustavi koji su administrirani od treće strane koja ima potpisani Sporazum o povjerljivosti podataka (NDA) s tvrtkom Integrirani poslovni sustavi d.o.o.

Treća strana nema pristupne vjerodajnice s kojima bi mogla pristupiti podacima unutar baze podataka, niti se bavi s aktivnostima koje bi zahtijevale pristup.

Poslužitelji su smješteni u zaštićenom podatkovnom centru, s uspostavljenom fizičkom i informacijskom infrastrukturom zaštite od nedozvoljenog pristupa.

Pristup podacima od stane Remaris aplikacija uspostavlja se sigurnom SSL vezom zaštićenom valjanim certifikatima.

Zaštitne kopije podataka

Zaštitne kopije podataka (Backup) izrađuju se na dnevnoj bazi i čuvaju u cirkularnom modu sedam (7) dana tako da svaka promjena na podacima je dosezljiva kroz zaštitne kopije isključivo i ne preko sedam dana. Zaštitne kopije su pohranjene i upravljane u istom operativnom modusu kao i produkcijski podaci.

Analiza podataka

Integrirani poslovni sustavi na nikoji način ne obrađuju podatke koji se nalaze u Remaris sustavima. To se odnosi na cjelokupne podatke, uključujući i parcijalne, anonimizirane podatke.

Izuzetak od ovoga može biti samo situacija u kojoj Kupac, zbog svog poslovnog interesa,  dozvoli da se podaci analiziraju temeljem ugovora Kupca i treće strane te izričitom pismenom suglasnosti prema Integriranim poslovnim sustavima d.o.o..

Prijenos podataka trećoj strani

Integrirani poslovni sustavi d.o.o. podatke ne daju trećim stranama.

Izuzetak od ovoga može biti samo situacija u kojoj Kupac, zbog svog poslovnog interesa, dozvoli da se podaci u određenom obliku, koji je definiran ugovorom Kupca i treće strane te izričitom  pismenom suglasnosti prema Integriranim poslovnim sustavima d.o.o., predaju trećoj strani.

Brisanje podataka

Kupac, tj. njegov ovlašteni predstavnik, može zatražiti brisanje svih podataka u Remaris sustavima. Odgovornost za brisanje svih podataka preuzima Kupac na sebe.

Jedina situacija u kojoj Remaris može odbiti brisanje podataka iz Remaris sustava je ona u kojoj takav zahtjev kolidira s važećim propisima i zakonima, a o čemu će pismeno informirati kupca po njegovom zahtjevu.

Obrisani podaci mogu biti obnovljeni samo unutar sedam dana koliko traje čuvanje zaštitnih kopija.

Nakon sedam dana u Remaris sustavima obrisani podaci više neće postojati.

Obnavljanje obrisanih podataka moguće je samo unutar sedam dana od izvršenog brisanja

Brisanje podataka je besplatno za kupca, a obnavljanje podataka iz kopije se vrši uz pravičnu naknadu koja će prema Kupcu biti definirana ponudom za isto.

Osobni podaci

Integrirani poslovni sustavi d.o.o. unutar Remaris sustava ne prikuplja niti analizira osobne podatke.

Izuzetak su poslovni pristupni podaci koje autorizirani korisnici unose na zahtjev aplikacije.

Poslovni pristupni podaci se ne smatraju osobnim podacima i podliježu važećim propisima i zakonima.

IP adrese i drugi informatički identifikacijski podaci

Remaris sustavi ne prikupljaju niti pohranjuju IP adrese i druge informatičke identifikacijske podatke izvan trajanje aktivne sesije pojedinog pristupa.

Korištenje podataka za poslovno kontaktiranje korisnika

U slučaju potrebe za podrškom ili nekom notifikacijom vezanom uz rad Remaris sustava koristit će se pristupni podaci bez odobrenja Kupca ili pojedinog korisnika. Navedeno vrijedi samo u situaciji da je postoji aktivni poslovni odnos između Kupca i Integriranih poslovnih sustava. Aktivni odnos uključuje i vrijeme u kojem nisu podmirena sva međusobna potraživanja između Kupca i Integriranih poslovnih sustava d.o.o. te vrijeme za uskladu financijskih podataka koje završava predajom godišnjih izvješća za prethodnu godinu.

Prihvaćanjem uvjeta korištenja korisnici pristaju na ovaj način korištenja poslovnih kontaktnih podataka.

Korištenje podataka za komercijalno pristupanje

Integrirani poslovni sustavi d.o.o. periodično kontaktiraju svoje korisnike s ciljem prezentiranja novih funkcionalnosti i usluga.

Prihvaćanjem posebne suglasnosti korisnici će biti kontaktirani od strane Integriranih poslovnih sustava telefonski, e-mailom ili pismenom pošiljkom. Sadržaj poruke može biti informacija o novim proizvodima i funkcionalnostima, akcijska ponuda ili informacija o novim partnerskim rješenjima.

Povlačenje suglasnosti za kontaktiranje

Suglasnost za poslovno kontaktiranje se ne može povući tijekom trajanja poslovnog odnosa kako je definiran u gornjem tekstu.

Suglasnost za komercijalno kontaktiranje se može povući na sljedeći način:

  • Pismenim (e-mail) nalogom

O povlačenju suglasnosti korisnik će biti obaviješten e-mailom unutar 24 sata

Kontaktni podaci Integriranih poslovnih sustava d.o.o.

  • Integrirani poslovni sustavi d.o.o.
  • Mokrice 100, Oroslavje
  • Podrška:
  • podrska@remaris.com
  • 01 3535 090

Osoba zadužena za upravljanje osobnim podacima: