Pravila prilikom čuvanja i ophođenja korisničkim podacima sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka – GDPR-u ​

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka – GDPR-u dužnost nam je obavijestiti Vas o načinu čuvanja i korištenju vaših osobnih podataka.
  1. Podaci prikupljeni prilikom kupnje ili narudžbe usluga
Prilikom kupnje ili narudžbe usluga u sustavu BitByte, prikupljamo sljedeće podatke; vaše ime i prezime, adresu, poštanski broj, grad/mjesto, županiju, email adresu, kontakt telefon te OIB. Navedene podatke koristimo u svrhu nužne komunikacije između BitByte i vas kao klijenta. Nužna komunikacija uključuje slanje Ponuda, Predračuna, Računa, Obavijesti o isteku usluga ili produljenju istih, te obavijesti o tehničkim karakteristikama ili problemima u radu vaših usluga. Također vaši podaci se koriste prilikom slanja obavijesti prilikom nastalih smetnji u radu ili najavama u ažuriranju istih. Svi podaci čuvaju se u centralnom sustavu za pohranu podataka BitByte koji se nalazi na domeni www.bitbyte-it.hr. Sustav je pogonjen WHMCS platformom razvijenom za održavanje i brigu oko podatka klijenta, usluga te narudžbu, produljivanje ili otkazivanje istih. Sustav koristi lozinku i korisničko ime za autorizaciju. Svi podaci su kriptirani i dostupni samo djelatnicima BitByte i vama kao klijentu. U komunikaciji s vama sustav koristi https protokol kako bi svi podaci ostali zaštićeni. Podaci navedeni u sustavu na domeni www.bitbyte.hr  ne koriste se za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama.
  1. Podaci prikupljeni putem sustava Cookie/Kolačići
BitByte koristi napredni sustav monitoringa i prikupljanja kolačića u svrhu praćenja navika i trendova korisnika u svrhu poboljšanja usluga i pojednostavnjivanja načina komunikacije i ophođenja s klijentima. Sve prikupljene kolačiće zadržavamo maksimalno 24 sata te nakon toga iste nepovratno uništavamo i ne koristimo u daljnjim analizama.
  1. Podaci prikupljeni putem IP adrese korisnika i posjetitelja
BitByte prati IP adrese korisnika i u svrhu sigurnosti sustava u domeni poslužitelja (hosting, VPS, reseller ili dedicate poslužitelji ). Navedene IP adrese čuvamo samo u slučaju kada korisnik s IP adrese pokušava zlonamjernim postupcima onemogućiti redovan rad poslužitelja, otuđiti ili na bilo koji način prouzročiti štetu drugim korisnicima ili BitByte-u. Takve IP adrese ostaju zabilježene trajno u sigurnosnom sustavu BitByte te se istima blokira pristup svim uslugama BitByte, a podaci prikupljeni prilikom detekcije zlonamjernih radnji dostavlja nadležnoj instituciji sukladno Zakonu o zaštiti podataka Republike Hrvatske i Kaznenom zakonu Republike Hrvatske.
  1. Podaci prikupljeni putem Kontakt forma
Podaci prikupljeni u kontakt formi BitByte koriste se isključivo za komunikaciju između BitByte i klijenta. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa, Web stranica i Poruka čuvaju se maksimalno 30 dana nakon čega se isti uništavaju u slučaju da klijent ne nastavlja suradnju s BitBytem, u protivnom kada se suradnja ostvari primjenjuju se pravila o čuvanju podataka prethodno navedeni u ovom dokumentu. Za komunikaciju putem kontakt forme koristi se sustav rađen u PHP-u koji za komunikaciju koristi https sigurnosni protokol.
  1. Komunikacija putem poštanskih usluga
Podaci prikupljeni od klijenata u svrhu potrebnih podataka za slanje Ponada, Računa i Predračuna smatraju se podaci koje sukladno Zakonu o Računovodstvu Republike Hrvatske spadaju u nužne podatke za pravovaljano izdavanje Ponuda, Računa i Predračuna, a uključuju Ime i prezime, Adresa, Poštanski broj, Grad/Mjesto, OIB, Naziv firme/Obrta, Kontakt telefon i osobu ovlaštenu za preuzimanje pošte. BitByte navedene podatke koristi isključivo za upotrebu prilikom izrade Ponuda, Računa i Predračuna u svrhu potvrde plaćanja ili prikaza ponude traženih usluga. Svi podaci se čuvaju u sustavu VMFakture proizvođača VandaMia i višestruko su zaštićeni i kriptirani. Isti podaci neće biti ustupljeni ili preprodani trećim osobama, firmama ili korišteni u bilo kakve promotivne svrhe. BitByte ne smatra se odgovornim za predane poštanske pakete i omotnice nakon što iste zaduži kurirska služba koja nakon preuzimanja, pošiljke mora tretirati prema vlastitim odredbama o primjenjivanju GDPR-a.
  1. Dostupnost korisničkih podataka i mogućnost upravljanja vlastitim podacima
Sve vaše podatke možete revidirati ili ukloniti kroz sustave korisničkog profila ili tražiti od BitByte da vam dostavi podatke koje posjeduje o vama putem email računa info@bitbyte-it.hr. Za navedeno revidiranje potrebno je nepobitno dokazati da se radi upravo o vama na način da revidiranje zatražite putem već registriranog emaila ili korisničkog profila te osobnim dolaskom u poslovnicu BitByte na adresi Kaštel 3, Stara Novalja.
  1. Životni vijek i način čuvanja podataka
Podaci korišteni za komunikaciju u vidu obnove ili narudžbe novih usluga uredno će se održavati i pohranjivati prema svim najstrožim sigurnosnim standardima u vidi pažnje i posebne brige kako klijent ne bi izgubio za njega bitne ili važne usluge. U slučaju raskida suradnje s BitBytom, obvezujemo se nepovratno ukloniti unutar 90 dana sve vaše korisničke podatke, ili u slučaju vaše izričite želje iste možemo ukloniti unutar 24 sata od zaprimljenog zahtjeva za uklanjanje podataka. Vaši podaci biti će ustupljeni nadležnim institucijama u slučaju da svojim radom i ponašanjem kršite odredbe bilo kojeg Zakona Republike Hrvatske. Na bilo koji način distribuirate ili potičete na distribuciju neprimjerenog ili zakonom zabranjenog sadržaja, ili nadležne institucije Republike Hrvatske sukladno Zakonu Republike Hrvatske od nas zatraže ustupanje podataka u vidu kontrole i pribavljanje informacije u već pokrenutom postupku protiv vas.
  1. Završen odredbe i odricanje od odgovornosti
BitByte ne prodaje, iznajmljuje ili posuđuje osobne podatke korisnika Web stranica trećim stranama i štiti Vaše osobne podatke od neovlaštenog pristupa. BitByte može proslijediti Vaše osobne podatke pouzdanim poslovnim partnerima za određene svrhe kao što su razne statističke analize, omogućavanje korisničke podrške ili za potrebe slične tematike. U takvim slučajevima BitByte će svom poslovnom partneru zabraniti korištenje Vaših osobnih podataka u drugu svrhu osim ugovorene te će obvezati poslovnog partnera na čuvanje povjerljivosti osobnih podataka. Upisom osobnih podataka na za to predviđena polja na Web stranicama potvrđujete da ste svoje osobne podatke dobrovoljno stavili na raspolaganje te da dozvoljavate da se isti koriste u svrhu u koju su podaci dani. U slučaju da klijent nepažljivim postupcima prouzroči otuđivanje vlastitih podataka na način da ne održava svoje računalo ili bilo koji drugi uređaj s kojim pristupa korisničkim profilima, BitByte se na bilo koji način ne smatra odgovornim za gubitak ili manipulaciju podacima klijenta nastalim njegovom nepažnjom. Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR) primjenjuje se od 25. svibnja 2018. godine U Novalji, 22. svibnja 2018. godine